Кога љубителите на книги би владееле со светот, во книжарниците би имало колички за пазарување...